S.B.S. 99 Senior Bowling Silkeborg

Formand:             Jens Schak                         

Kasserer:              Svend Ryge Petersen

Næstformand  :    Inge Munch                           

Sekretær:             Lis Therkelsen

Bestyrelses medl.  Tage Pedersen

                        

Bestyrelses Suppleanter:

Birthe Kristensen           

Bodil Lund

 

Klubbens Turneringsudvalg.

Ole Dahlgaard                                       

Kaj Pedersen

Birthe Kristensen